Obchodní podmínky

Obchodní podmínky

Tyto bobchodní podmíky byly vypracovány v souladu s Obchodním zákoníkem č. 513/1991 Sb. v platném znění.Občanským zákoníkem č. 40/1964 Sb. v platném znění a zákonem O ochraně spotřebitele č. 634/1992 Sb. v platném znění se vztahuje na spotřební zboží zakoupené v našem obchodě.

 

Provozovatel internetového obchodu

Internetový obchod je provozován společností AntikFoto s.r.o., IČ 26941104, DIČ CZ 26941104 se sídlem: Mendlovo náměstí 618/17, Brno, PSČ 60300, společnost je zapsána v obchodním rejstříku Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 46907.

Internetový obchod zajišťuje kompletní proces dodávek produktů - od nabídky, objednání, platbu dle nabízených platebních podmínek, až po doručení na spotřebitelem zvolenou adresu.

Zákazník spotřebitel (dále jen spotřebitel ) je osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy nejedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti nebo samostatného výkonu svého povolání.

Zákazník podnikatel (dále jen podnikatel) je každá osoba, která uzavírá smlouvy související s vlastní obchodní, výrobní nebo obdobnou činností či při samostatném výkonu svého povolání, popřípadě osoba, která jedná jménem nebo na účet podnikatele.

Kupující převzetím zboží od prodávajícího nebo převzetím od přepravce souhlasí s tímto obchodním a reklamačním řádem. Obchodní a reklamační řád je dostupný na internetové prezentaci www.afoto.cz  nebo přímo v provozovnách firmy Antikfoto s.r.o

Ceny

Ceny nových produktů uvedených na těchto stránkách jsou koncové ceny včetně DPH 21%. U komisních bazarových produktů je výše DPH také 21% , ale pouze z naší marže,která je 20% z celkové ceny produktu.Zboží které je u nás v komisním prodeji je nutné vyzvednout zpět po dvou měsících,nebo se domluvit na snížení ceny,nebo prodloužení prodeje.Po třech měsících zboží propadá.

U specifického zboží,které je pouze na objednávku,může být požadována nevratná záloha v obvyklé výši 30% z prodejní ceny zboží .O podrobnostech budete při objednání tohoto zboží informováni zaměstnanci naši společnosti.

Možnost také odkupu starých fotoaparátů protihodnotou v našem fotobazaru po domluvě.

Distribuce zboží

Objednané zboží posíláme na dobírku Českou poštou nebo PPL.

Ceny za doručení:  ČESKÁ POŠTA 149,- Kč, PPL 149,-Kč.

Pokud objednávka přesáhne hodnotu 9990,- Kč , nebudeme vám účtovat poštovné.

 

Zboží si můžete také vyzvednout a zaplatit v naši prodejně na adrese Mendlovo náměstí 17, Brno 603 00 . Platby v prodejně přijímáme v hotovosti. U některých produktů je možno platit všemi obvyklými platebními kartami. Tento způsob odběru ja samozřejmě zdarma.

Také je možné uskutečnit platbu bankovním převodem. Při volbě této platby od nás dostanete e-mailem fakturu s veškerými platebními údaji. Číslo faktury použijete jako variabilní symbol pro platbu. Jakmile nám dorazí platba na účet, zboží vám předáme dle vašeho výběru, buď na prodejně nebo vám ho zašleme na vámi určenou adresu. Cena a podmínky přepravy zůstávají stejné jako v případě platby dobírkou.

Věrnostní kupony

Jsou kupony v určité cenové hodnotě, které se přidávají k některému vybranému zboží. Zákazník je může uplatinit ihned při nákupu zboží s věrnostním kuponem jeko odečitatelnou částku, v případě internetové objednávky stačí uvést do poznámky žádost o jeho odečtení z prodejní ceny.

Daňový doklad a záruční list
Daňový doklad je vždy součástí zásilky nebo osobního prodeje. Záruční list je vystavován v závislosti na podmínkách oficielního dovozce. V případě, že zásilka obsahuje pouze daňový doklad, slouží tento doklad zároveň jako záruční list.

Záruční a reklamační podmínky

Veškeré nepopsané skutečnosti se řídí Občanským zákoníkem a zákonem O ochraně spotřebitele v platném znění.


V případě zakoupení zboží v rámci podnikatelské činnosti se postupuje při reklamaci dle příslušných ustanovení Obchodního zákoníku v platném znění.

Převzetí zásilky

Kupujícímu je doporučeno nepřebírat od přepravce poškozenou zásilku a kontaktovat nás. V případě převzetí poškozené zásilky bude k reklamaci přistupováno ve spolupráci s přepravní službou.
Po převzetí zboží je doporučeno zboží bez zbytečného odkladu zkontrolovat a případné zjištěné vady co nejdříve oznámit písemně na adresu naší provozovny (Antikfoto s.r.o., Mendlovo náměstí 17, Brno 60300) nebo na e-mail: info@afoto.cz

První použití zboží

Kupujícímu je doporučeno před prvním použitím zboží řádně prostudovat návod k obsluze a důkladně se seznámit s jeho funkcí. V případě užití přístroje v rozporu s návodem k obsluze nemůže být autorizovaným servisem případná vada, tímto jednáním vzniklá, uznána jako záruční.

Práva z odpovědnosti za vady, podmínky uplatnění těchto práv

Práva z vadného plnění jsou uvedena v Občanském zákoníku v §2161 a dalších. Kupující má mimo jiné níže uvedená práva:

Prodávající odpovídá kupujícímu, že věc při převzetí nemá vady, projeví-li se vada v průběhu šesti měsíců od převzetí, má se za to, že věc byla vadná již při převzetí. Kupující je oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytne u spotřebního zboží v době dvaceti čtyř měsíců od převzetí. Datum prodeje je vyznačeno na prodejním dokladu, případně i na záručním listu.

Výskyt vady do 6 měsíců od prodeje

V případě výskytu vady ve lhůtě 6 měsíců od data dodání/prodeje má kupující právo požadovat dodání nové věci bez vad, pokud to není vzhledem k povaze vady nepřiměřené. V tomto případě je zboží odesláno příslušnému autorizovanému servisu, který posoudí vadu a rozhodne, zda dojde k výměně zboží či jeho opravě (vzhledem k povaze závady). Pokud se vada týká jen části věci, může kupující požadovat výměnu jen této součásti. Není – li to možné, může kupující odstoupit od kupní smlouvy.

 

Výskyt vady po šestém  měsíci od prodeje

1) Vadné plnění je podstatným porušením kupní smlouvy

V případě, že je vada zboží podstatným porušením kupní smlouvy, má zákazník na výběr z následujících možností:

-       Odstranění vady dodáním nově věci nebo věci chybějící

-       Odstranění vady opravou věci

-       Poskytnutí přiměřené slevy

-       Odstoupení od kupní smlouvy

Zvolenou variantu oznámí zákazník při uplatnění reklamace a tato informace bude zapsána do reklamačního protokolu.

2) Vadné plnění je nepodstatným porušením kupní smlouvy

V případě, že je vada zboží nepodstatným porušením kupní smlouvy, má zákazník na výběr z následujících možností:

-      Odstranění vady

-      Poskytnutí přiměřené slevy

 

Právo z vadného plnění se nevztahuje na vady vzniklé použitím v rozporu s návodem k obsluze, na vady vzniklé mechanickým poškozením a opotřebením či živelnou pohromou (voda, písek, oheň atd.)

U zboží prodávaného za nižší cenu se záruka nevztahuje na vady, pro které byla nižší cena sjednána. Tato vada je vyznačena na prodejním dokladu nebo na záručním listu.

Prodávající v případě převzetí zboží do reklamace neručí za obsah uložených dat a nastavení přístroje. Prodávající neodpovídá za škodu způsobenou funkčností nebo poruchou výrobku.
Prodávající dále neodpovídá za případné vady zboží, na které byl kupující v době uzavírání smlouvy upozorněn a současně převzetí zboží neodmítl nebo je sám způsobil. Jde-li o věci použité, neodpovídá prodávající za vady odpovídající míře používání nebo opotřebení, které měla věc při převzetí kupujícím.

Odstoupení od kupní smlouvy uzavřené pomocí komunikace na dálku

V případě, že kupní smlouva je uzavřena prostřednictvím tohoto internetového obchodu, má spotřebitel v souladu s platnými zákony nárok odstoupit od kupní smlouvy ve lhůtě 14 dnů od převzetí zboží.

Vrácené zboží musí být nepoškozené, nesmí jevit známky používání, musí být kompletní, a to včetně obalu a veškerého příslušenství a dokladů. Pokud toto zboží nebude odpovídat podmínkám budeme zákazníkovi účtovat procentuální srážku z kupní ceny,jelikož toto zboží budeme prodávat jako používané se slevou.

Kupní cena bude vrácena do 14 dnů od odstoupení.

Odstoupení od kupní smlouvy může být zamítnuto pokud:

  • se jedná o dodávku audio a video nahrávek a počítačových programů, kde kupující porušil jejich originální obal
  • bylo zboží zakoupeno podnikatelem, a nebo právnickou osobou (postup dle Obchodního zákoníku)

V případech, kdy na vrácení nevzniká zákonný nárok (mimo reklamační řízení) je možno zboží vrátit po předchozí dohodě s vedoucím prodejny (zboží musí být bezvadné a plně funkční, v původních obalech, které nebyly nešetrně otevřeny). Kupujícím je v takové situaci účtován stornopoplatek ve výši 15% z prodejní ceny zboží. V případě, že kupující (mimo reklamační řízení) žádá o výměnu za jiné zboží, může být stornopoplatek snížen až na 10% z prodejní ceny.

Storno objednávky

Storno objednávky ze strany kupujícího
Objednávku může kupující stornovat telefonicky (+420602703813,+420543216323) případně emailem (info@afoto.cz) až do chvíle, než s vámi naši operátoři naplánují dopravu zboží k Vám. V písemné formě musí storno obsahovat číslo objednávky. Toto číslo je uvedeno v automatické odpovědi, kterou obdržíte na váš kontaktní e-mail po úspěšném vytvoření objednávky.

Storno objednávky ze strany prodávajícího
Prodávající má právo nepotvrdit objednávku, nebo od objednávky odstoupit, viz Odstoupení od kupní smlouvy uzavřené pomocí komunikace na dálku.

 Odstoupení od smlouvy může být zamítnuto v případě, že:

- Zboží bylo zakoupeno podnikatelem § 2 odst. 2) Obchodího zákoníku

- Vrácené zboží bylo použité

Prodávající má právo odstoupit od kupní smlouvy bez udání důvodu. Kupující má v takovém případě nárok na vrácení plnění, pokud takové již v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy prodávajícímu poskytl.

Uplatnění reklamace

Zákazník "spotřebitel": Záruční doba výrobků je obvykle 24 měsíců. Existují výjimky, kdy je výrobcem poskytována záruka delší (např. Sigma 4 roky, Tamron po registraci 5 let atd.). O délce záruky vás rádi budeme informovat při nákupu konkrétního výrobku.

Pokud nám zboží budete posílat poštou nebo jinou spediční firmou, je nutné uvést na zásilce viditelné označení REKLAMACE.

Reklamační list musí obsahovat Vaše údaje, popis zboží, podrobný popis závady, datum a Váš podpis. Dále by měl obsahovat prohlášení, že s výrobkem nebylo manipulováno jinak, než jak je uvedeno v návodu k výrobku. Uvádějte, prosím, Vaše telefonní číslo nebo e-mail, abychom Vás mohli flexibilně kontaktovat o stavu reklamace.

Při uplatnění reklamace je nutné doložit:

  • doklad o nákupu zboží (případně kopie)
  • záruční list, pokud byl prodejcem dodán
  • reklamační list, kde je uveden popis závady

Zboží musí být včetně veškerého dodaného příslušenství

Reklamované zboží v záruční lhůtě musí být k reklamaci dodáno včetně veškerého příslušenství, které bylo v balení u výrobku (baterie, kabely, nabíječka, návody, CD-ROM, nesmí být mechanicky poškozeno a mělo by být zabaleno v originální obalu.

Žádáme tímto naše zákazníky, aby zasílali případné reklamace přímo autorizovaným servisům uvedených na záručních listech. Firma Antikfoto v řípadě, že zašlete zboží k nám, slouží jen jako zprostředkovatel. Přímým zasláním reklamovaného výrobku do autorizovaného servisu výrazně zrychlíte zpětné doručení opraveného zboží k vám. Děkujeme za pochopení.

Pokud chcete reklamaci vyřizovat přes nás, zboží můžete dopravit osobně k nám do naší prodejny, kde odborníci vyloučí případné pochybnosti, které mohou vzniknout špatnou manipulací s výrobkem.

Opravené zboží Vám bude předáno  po telefonické dohodě na naší pobočce. Případné dotazy směřujte na tel.543216323 nebo 724 755 055

Zákazník "spotřebitel" - odtranění vady a vyrozumění o výsledku reklamace musí prodejce zajistit ve lhůtě 30 dní od podání reklamace.

V případě , že zboží reklamuje zákazník "podnikatel", určuje zákon prodejci k odstranění vady přiměřenou lhůtu. Veškeré vztahy mezi prodejcem a podnikatelem upravuje "Obchodní zákoník".

Neoprávněná reklamace

Pokud autorizovaný servis zjistí, že závada byla způsobena nesprávným použitím výrobku, či poškozením výrobku pádem, či poškozením vodou nebo jinými vlivy, kterým se nesmí výrobek vystavovat, zákazník bude informován a po jeho písemném souhlasu s opravou bude výrobek na jeho náklady opraven ve stanovené lhůtě servisem. Pokud bude chtít zákazník zboží zaslat, bude hradit poštovné nebo dovozné spediční firmou.

Zboží je možné si vyzvednout i osobně buď v servisu nebo na naší provozovně - dle dohody.

Nebude-li servisem zjištěna závada oznámená zákazníkem, či půjde-li o závadu nespadající do záruky, může prodávající nebo servis požadovat úhradu vzniklých nákladů za testování či opravu podle aktuálního ceníku servisních výkonů daného servisu.

Ochrana soukromí

Prohlašujeme, že veškeré informace a osobní data Vámi poskytnutá využijeme výhradně k Vaší identifikaci v obchodním styku. V žádném případě Vaše osobní data nebudou poskytnuta třetím stranám.Osobní údaje jsou zpracovávány v souladu s platnými zákony České republiky hlavně pak se zákonem č. 101/200 Sb o ochraně osobních údajů.

 
100% zboží
z CZ distribuce
Nejlepší ceny
K vybraným produktům
slevové kupóny a dárky
Kamenné prodejny
2x v Brně
Jsme zkušení fotografové
Rádi vám poradíme!